Our Achivement

List Of Our Few Toppers

Sr.No.
HSC BK SUBJECT TOPPERS
Marks
1 AGASTO NADAR 99
2 MEENA YADAV 99
3 VIVEK SINGH 99
4 NEHA EDDULA 98
5 PRIYA VISHWAKARMA 97
6 PRANJALI WAGH 96
7 JAMES LOBO 96
8 SHEETAL GUPTA 95
9 VENKATESH MUDALIAR 95
10 SUMITRA SWAMIKAN 95
11 RAHUL MUSLE 95
12 KANNADASAN MUDALIAR 95
13 RENUKA NARSIMLU 95
14 TARUNA GOHER 95
15 HARSHADA KASHID 94
16 PERUMAL MUDALIAR 94
17 MANDAR CHAVAN 94
18 PRIYANKA PATIL 94
19 ALLRIN NADAR 93
20 SUDARSHAN SUVARNA 93
21 VISHAL GUPTA 92
22 SULEMAN SHAIKH 91
23 RENUKA MUDALIAR 91
24 DINESH MUDALIAR 90
25 SHREYA SHETTY 90
Sr.No.
English Toppers
Marks
1 AGASTO NADAR 82
2 RINCY MONACHAN 78
3 JAMES EDWARD 76
4 SHREYA SHETTY 72
5 PRAVEEN KUMAR 72
6 SARINA ALVARES 72
7 ANIRUDHA TANAWADE 71
[fruitful_sep]
Sr.No.
Hindi Toppers
Marks
1 NEELIMA PRAJAPATI 91
2 RAVIKANT PANDEY 86
3 RESHMA GUPTA 82
4 SHUBHANGI THORAT 81
5 RAKSHA PARESH 80
6 SUCHITRA SINGH 80
7 PRATIBHA PANDEY 78
8 DIVYALI NETAWATE 77
[fruitful_sep]
Sr.No.
Economics Toppers
Marks
1 NEHA MISHRA 91
2 MEENA YADAV 89
3 AGASTO NADAR 88
4 JAYA VENKATAGIRI 88
5 SULEMAN SHAIKH 88
6 RENUKA MUDALIAR 87
7 SUMAN GAWLI 87
8 PRIYANKA PATIL 85
9 ALIKYA MAUSA RAO 84
10 KANNADASAN MUDALIAR 83
11 PRERENA THORAT 82
12 SRIYANKA SABAT 82
13 RAVIKANT PANDEY 82
14 KHWAJAMUNEE CHOUDHARY 81
15 PRANJALI WAGH 81
16 PRIYA VISHWAKARMA 80
17 SUDHAKAR MASHAL 80
18 SUMAYYA KHAN 80
[fruitful_sep]
Sr.No.
OC & MANAGEMENT TOPPERS
Marks
1 AGASTO NADAR 98
2 MEENA YADAV 95
3 NEELIMA PRAJAPATI 95
4 NIKITA MUSLE 95
5 AMIRA PATWE 94
6 ALIKYA MAUSA 92
7 VISHAL GUPTA 89
8 PRERANA THORATYADAV 89
9 STELLA DASI 87
10 RAVIKANT PANDEY 86
11 PRIYA VISHWAKARMA 85
12 RENUKA MUDALIAR 85
13 SAIRABANU SHAIKH 85
14 PRANJALI WAGH 84
15 JAYA VENKATAGIRI 83
16 SHRIKANT BANSODE 83
17 RIYANKA SABAT 82
18 NEHA MISHRA 81
19 PINKY SOLANKI 81
20 SONU CHAUHAN 81
21 PRIYANKA PATIL 81
22 AKSHATA PAWAR 81
[fruitful_sep]
Sr.No.
SECRETARIAL PRACTICE TOPPERS
Marks
1 MEENA YADAV 89
2 AMIRA PATWE 85
3 PRERANA THORAT 84
4 PRANJALI WAGH 84
5 NIKITA MUSLE 83
6 AARTI AMBIGAR 82
[fruitful_sep]
Sr.No. Mathematics Toppers Marks
1 James Edward 97
2 Shreya Shetty 94
3 Priyanka Patil 93
4 Sumayya Khan 84
5 Sarina Alvares 93
[fruitful_sep]
Sr.No. Information Technology Toppers Marks
1 Neetal Patil 97
2 James Edward 97
3 Priyanka Patil 91
4 Sumayya Khan 85
5 UdayKumar Thevar 83
6 Khwajamunee Choudhary 82
7 Faizan Rarani 81
8 Ruhail Shaikh 78
9 Anusha Subbarao 77
10 Shankar Sutar 75
11 Kannadasan Mudaliar 75
[fruitful_sep]